O nás

Vítejte na nezávislém portálu zdravého životního stylu Ebstyle (Evidence-based lifestyle - zdravý životní styl založený na důkazech), kde nabízíme vědecky a klinicky ověřené informace o přírodních látkách a komplementárních metodách. Nezávislé informace o účinnosti a bezpečnosti přírodních metod a produktů vznikají na akademické půdě Karlovy Univerzity v Praze ve spolupráci s odborníky z předních akademických a klinických pracovišť doma i ve světě (Stanfordova Univerzita ve Spojených Státech, Karolínký Institut ve Švédsku, Světová zdravotnická organizace).  Praktický vhled do zákulisí přírodních metod je pak obohacen o cenné poznatky a dlouholeté zkušenosti vůdčích osobností komplementární medicíny v České republice.

Cílem je nabídnout vyvážené a nezávislé informace, které nám všem umožní moudře investovat do svého zdraví a podpořit ho tím nejlepším, co nám nabízí tradiční medicína ve spojení s medicínou západní.

Výběr přírodních látek a produktů je založen na výsledcích celorepublikového průzkumu, který zjišťoval, které doplňky stravy a alternativní metody lidé nejčastěji používají. Vzhledem k rozsáhlosti dané problematiky není výčet publikací u jednotlivých monografií přírodních látek a metod zcela vyčerpávající. Stejně tak není úplný seznam přírodních produktů, které danou přírodní látku obsahují.

Monografie přírodních látek (účinnost, bezpečnost, dávkování) a alternativních metod (účinnost, bezpečnost) jsou založeny na výsledcích systematických přehledů a meta-analýz, případně randomizovaných kontrolovaných studiích. Snahou bylo najít souhrnná sdělení vyhodnocující i způsob provedení zahrnutých studií (systematických přehledů, meta-analýz, případně randomizovaných kontrolovaných studií).


"Integrativní medicínou" se rozumí rozšíření standardní zdravotní péče o účinné a bezpečné přístupy komplementární a alternativní medicíny založené na důkazech za účelem léčby, prevence nemoci a upevňování zdraví.

Komplementární medicína je definována jako nekonvenční medicína, která se kombinuje (doplňuje) s medicínou klasickou s cílem podpořit léčebný proces.

Alternativní medicína je definována jako nekonveční medicína, která se používá namísto klasické medicíny.

Nekonvenční medicína je medicína, která není považována za standardní způsob léčby, jelikož její účinnost nebyla prokázána dle pravidel klinického výzkumu a tudíž nejsou tyto nekonvenční postupy uznány jako lege artis medicínské postupy.

© 2013 - 2023 Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika