Náš tým

Řešitelka projektu

PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
Doktorka farmacie se specializací na integrativní medicínu a odborná asistentka Katedry sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze

Zakladatelka a vedoucí Poradny Integrativní Medicíny ve Fakultní Nemocnici Hradec Králové

Jitka Pokladníková, která je autorkou a řešitelkou projektu Ebstyle působí řadu let v oblasti integrativní medicíny, a to jak ve výzkumu, tak v klinické praxi.  

Svou odbornou specializaci zahájila na Karlově Univerzitě jako absolventka oboru klinické farmacie a dále svou odbornost v integrativní medicíně rozvíjela na špičkových výzkumných a klinických pracovištích v USA, Kanadě, Holandsku a Švédsku.

V praxi své zkušenosti v oblasti klinické komplexní péče načerpala v nemocničních lékárnách a klinikách ve Stanford University Lucile Packard nemocnici v Kalifornii  a v kanadském Torontu, kde se podílela na výzkumu v oblasti bezpečnosti a účinnosti léčebně-preventivních přístupů a jejich přímého vlivu nejen na zdraví, ale také na kvalitu života pacientů obecně.

Při svém působení v Holandsku a ve Švédsku publikovala řadu vědeckých prací, které ozřejmovaly nové souvislosti mezi klasickou či alternativní léčbou a jejich dosud neznámými či nezveřejněnými vedlejšími účinky.

Ve své vědecké práci využívá rozsáhlé databáze a nejnovější metodologické postupy.  Na Ústavu Farmakoepidemiologie a klinické farmakologie Utrechtské Univerzity v Holandsku při vyhodnocování přínosu a rizik vybraných léčebných postupů například pracovala s rozsahlými národními elektronickými databázemi pacientových lékových záznamů  PHARMO (Holandsko) a GPRD (U.K.). Zkušenosti z Utrechtské Univerzity dále rozvinula v rámci svého pracovně-výzkumného pobytu v Centru Světové zdravotnické organizace pro globální monitorování nežádoucích účinků léčiv (The WHO Uppsala Monitoring Centre, Švédsko), kde analyzovala a vyhodnocovala nežádoucí účinky léčiv a léčivých rostlin z více než 130 zemí světa.

Po návratu ze zahraničí založila na Karlově Univerzitě pracovní skupinu Integrativní a komplementární medicíny, která se této problematice a vědecky podloženým léčebným postupům a integrativní medicíně systematicky věnuje.  Ve spolupráci s výzkumnými centry, kde působila, dále pokračuje a její kolegové z prestižních výzkumných institutů jako je Karolinský Institute ve Švédsku, Stanford Univerzita ve Spojených Státech, Kalifornská Univerzita v Irvine a Los Angeles jsou jako poradci v její pracovní skupině zapojeni.


Pro projekt Ebstyle založila osobní i online Poradnu integrativní medicíny, na které spolupracuje s Fakultní Nemocnicí Hradec Králové (Ústav klinické imunologie a alergologie a Interní klinika). Jedním z cílů této poradny je podporovat informovanost pacientů a široké veřejnosti při výběru takových přírodních produktů a alternativních metod, které jsou dle medicíny založené na důkazech účinné a bezpečné.  Zároveň nabízí komplexní přístup k udržení a podpoře zdraví.


Výkonný tým

Mgr. Draessler Jan, Ph.D.

manažer projektu Ebstyle
odborný asistent Katedry informatiky a kvant.metod Univerzity Hradec Králové

 

Mgr. Jana Přeučilová

finanční manažerka projektu Ebstyle

 

Mgr. Marie Neprašová

kontaktní pracovník projektu Ebstyle,

farmaceutka (přednášející, monografie přírodních látek a metod dle medicíny založené na důkazech)

 

Mgr. Dora Truncová
finanční manažerka a koordinátorka projektu Ebstyle, Fakultní Nemocnice v Hradci Králové

Ing. Ondřej Raška
grafik, produktový designér projektu Ebstyle

 

Mgr. Ilona Havlíčková
překladatelka

 

Mgr. Iva Selke-Krulich, Ph.D.
metodik


 

Expertní tým


PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D.

doktorka farmacie, odborná asistentka, Lékové informační centrum, Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze

Pro Vás připravila: Kurz „Jak hledat kvalitní informace na internetu“, monografie přírodních látek dle medicíny založené na důkazech

 

Prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.

profesor farmakognosie, Katedra farmaceutické botaniky a ekologie Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze

Pro Vás připravil: Algoritmus správného výběru doplňku stravy

 

doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.

docent farmakognosie, Katedra farmakognosie Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze

Pro Vás připravil: Algoritmus správného výběru bylin

 

Mgr. Ivana Šlaisová

lektorka se specializací na problematiku duševního zdraví, Fakultní Nemocnice Hradec Králové.

Pro Vás připravila: workshop „Jak vyladit svou mysl a uzdravit své tělo?

 

Bc. Gabriela Šimečková, Di.S.

lektorka se specializací na problematiku duševního zdraví, Fakultní Nemocnice Hradec Králové.

Pro Vás připravila: workshop „Jak vyladit svou mysl a uzdravit své tělo?

 

Mgr. Zuzana Říhová

psycholog, Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Poradna integrativní medicíny  Ebstyle, Fakultní Nemocnice Hradec Králové

 

Ing. Vít Syrový

chemik, výživový poradce

Přednášková činnost

 

PharmDr. Magda Vytřísalová, Ph.D.

doktorka farmacie, odborná asistentka, Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze

Pro Vás připravila: kapitoly v Newsletteru

 

MUDr. Tomáš Soukup

lékař, odborný asistent, Lékařská fakulta v Hradci  Králové Univerzity Karlovy v Praze

Pro Vás připravil: kapitoly v Newsletteru

 

Mgr. Petr Schlegel

sportovní trenér, učitel

Pro Vás připravil: kapitoly v Newsletteru

 

PhDr. Roman Hytych

psycholog, odborný asistent, Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita v Brně

Pro Vás připravil: kapitolu v Newsletteru a monografii „Meditace“

 

Mgr. Miroslav Svojanovský

učitel, Bodhi Svitavy

Pro Vás připravil: kapitolu v Newsletteru

 

PharmDr. Vlasta Pokladníková

doktorka farmacie, homeopatka, fytoterapeutka

Pro Vás připravila: kapitoly v Newsletteru

 

PharmDr. Jan Martin, Ph.D.

doktor farmacie, odborný asistent, Katedra farmakognosie Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze

Pro Vás připravil: kapitoly v Newsletteru

 

Prof. Jaro Křivohlavý

emeritní profesor psychologie

Pro Vás připravil: kapitoly v Newsletteru

 

MUDr. Radkin Honzák

lékař se specializací na psychosomatickou problematiku

Pro Vás připravil: kapitolu v Newsletteru

 

MUDr. Vladimír Vogeltanz

lékař, etikoterapeut

Pro Vás připravil: kapitolu v Newsletteru a monografii „Etikoterapie“ z pohledu terapeuta

 

Ing. Lada Rokosová

lektorka České akademie jógy, ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, vyučujeme akreditované lektory / trenéry jógy 3., 2. a 1. třídy

Pro Vás připravila: monografii „Jóga“ z pohledu terapeuta

 

Dr. Katarina Michel

terapeutka

Pro Vás připravila: monografii „Bachovy květy“ z pohledu terapeuta

 

Mgr. Bára Nováková

aromaterapeutka, předsedkyně Výboru Asociace českých aromaterapeutů

Pro Vás připravila: monografii „Aromaterapie“ z pohledu terapeuta

 

Mgr. Miloslava Rutová

terapeutka (obdržela jako jedna ze dvou v republice od organizace Three in One povolení přednášet i nejvyšší stupně kurzů kineziologie)

Pro Vás připravila: monografii „Kineziologie“ z pohledu terapeuta

 

MUDr. Eliška Bártlová

lékařka, homeopatka, lektorka

Pro Vás připravila: monografii „Homeopatie“ z pohledu terapeuta

 

Prim.MUDr. Milan Stránecký

lékař, akupunkturista, přednosta Rehabilitačního oddělení Okresní nemocnice Havlíčkův Brod

Pro Vás připravil: monografii „Akupunktura“ z pohledu terapeuta

 

Prof. Karel Bartůšek

profesor, Magnetická rezonance a Kryogenika, Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR

Pro Vás připravil: monografii „Mentální léčení“ z pohledu terapeuta

 

Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová CSc.

lékařka, Rehabilitační klinika Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Pro Vás připravila: monografii „Masáže“ z pohledu terapeuta

 

PharmDr. Helena Marešová

lektorka, terapeutka, Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze

Pro Vás připravila: monografii „Shiatsu“ z pohledu terapeuta

 

MUDr. Ludmila Bendová

lékařka se specializací na tradiční čínskou medicínu, lektorka, Katedra farmaceutické botaniky a ekologie Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze

Pro Vás připravila: monografii „Čínská medicína a fytoterapie“ z pohledu terapeuta

 

MUDr. David Frej

lékař ajurvédské medicíny

Pro Vás připravil: monografii „Ajurvéda a Detoxikace“ z pohledu terapeuta

 

Ing. Andrej Dragomírecký

prof. psychologie h.c. Baltické pedagogické akademie, člen Mezinárodní akademie psychologických věd

Pro Vás připravil: monografii „Hlubinná abreaktivní psychoterapie“ z pohledu terapeuta

 

Mgr. Jarmila Podhorná

terapeutka

Pro Vás připravil: monografii „Gemoterapie“ z pohledu terapeuta

 

Manželé Patakyovi

reflexní terapeut

Pro Vás připravili: monografii „Reflexní terapie“ z pohledu terapeuta

 

 

 

© 2013 - 2023 Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika