Osobní údaje


Souhlas registrovaného uživatele se zpracováním osobních údajů

dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

 

Uživatel webového portálu registrovaný prostřednictvím přihlašovacího jméno a hesla na www.ebstyle.cz (dále jen „registrovaný uživatel“)

uděluje tímto Farmaceutické fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy, se sídlem Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, IČ: 00216208 (dále jen „správce“), jejímž pracovištěm je Katedra sociální a klinické farmacie, jako správci osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas ke zpracování mých níže uvedených osobních údajů, které jsem správci poskytl/a a/nebo poskytnu. Těmito osobními údaji jsou:

-          Přihlašovací jméno registrovaného uživatele

-          Sociodemografické údaje registrovaného uživatele

-          Údaje registrovaného uživatele vyplněné v online dotazníku zdravého životního stylu, formuláři online poradny či v rámci e-learningu

(dále jen „osobní údaje“).

Tento souhlas je registrovaným uživatelem udělován po dobu existence portálu www.ebstyle.cz.

Osobní údaje budou správcem zpracovávány za účelem provádění hodnocení zdravého životního stylu, za účelem zodpovězení otázek kladených v rámci on-line poradny, za účelem zhodnocení dotazů směřovaných do online poradny, za účelem hodnocení přínosu e-learningu.

Osobní údaje budou registrovaným uživatelem správci předány vyplněním online dotazníku zaměřeného na zdravý životní styl nebo formuláře v online poradně, či v rámci e-learningu, který registrovaný uživatel vyplní na příslušných stránkách webového portálu www.ebstyle.cz dle vlastní potřeby.

Správce bude v rámci uvedeného účelu používat osobní údaje výhradně anonymně pro kvalitativní a kvantitativní statistické hodnocení výsledků.

Registrovaný uživatel podpisem tohoto souhlasu potvrzuje, že byl správcem informován:

-          o tom, že poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné,

-          o tom, že osobní údaje budou zpracovávány pouze zaměstnanci správce,

-          o tom, že osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě,

-          o tom, že k osobním údajům budou mít přístup pouze zaměstnanci správce,

-          o svém právu požádat správce kdykoli o informaci o zpracování svých osobních údajů,

-          o svém právu požádat správce o vysvětlení, pokud registrovaný uživatel zjistí nebo se bude domnívat, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života registrovaného uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,

-          o svém právu požadovat, aby správce odstranil vzniklý stav, pokud registrovaný uživatel zjistí nebo se bude domnívat, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života registrovaného uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů,

a to ve smyslu § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Registrovaný uživatel prohlašuje, že uvedenému poučení plně porozuměl. Registrovaný uživatel zároveň prohlašuje, že se vším výše uvedeným bezvýhradně souhlasí a tento svůj souhlas udílí po zralé úvaze, svobodně a vážně tím, že se na webový portál www.ebstyle.cz registroval.

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2013 - 2023 Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika